Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Skolesvømning: 12 procent af kommunerne tilbyder ikke svømmeundervisning

Pressemeddelelse fra Dansk Idræts-Forbund:

12 procent af landets kommuner tilbyder ikke alle elever svømmeundervisning, og yderligere otte procent overvejer at spare skolesvømningen væk. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil undersøge, om svømmeklubberne kan overtage skolesvømningen og lære børnene at svømme.

Resultater fra den første undersøgelse af skolesvømning efter kommunalreformen viser, at 12 procent af kommunerne ikke tilbyder svømmeundervisning i vand til alle elever, heraf er der otte procent som slet ikke har svømning på skoleskemaet. Yderligere otte procent af kommunerne overvejer at følge trop og droppe svømmeundervisningen. I mange andre kommuner er skolesvømningen også presset på grund af økonomisk smalhals.

DIF og Dansk Svømmeunion har bestilt undersøgelsen, som er gennemført af Syddansk Universitet.

"De fleste danskere lærer at svømme i skolen, men den tid kan meget snart være forbi og det kan føre til flere drukneulykker. Vi undersøger nu om svømmeklubber kan redde skolesvømningen, så børnene kan få de nødvendige svømmefærdigheder. Måske vil de økonomisk trængte kommuner oven i købet kunne spare penge på at lade klubberne overtage undervisningen," siger udviklingschef i DIF, Morten Mølholm Hansen.

For DIF og Dansk Svømmeunion handler det ikke kun om at sikre skolesvømningen, men også om at have en høj kvalitet i svømmeundervisningen. Kvalitetsniveauet er derfor i centrum i næste del af undersøgelsen af skolesvømning. I tre pilotprojekter i Aalborg, Odense og Rudersdal kommuner vil udvalgte klasser i efteråret 2011 blive undervist af henholdsvis skolens svømmelærere og trænere fra den lokale svømmeklub.

"Vi er glade for at der med denne undersøgelse bliver sat fokus på skolernes svømmeundervisning, som i disse år desværre bliver stærkt nedprioriteret i stadig flere kommuner. Vi føler os overbeviste om, at svømmeklubberne, med deres kompetente trænere, vil kunne løfte opgaven at overtage skolesvømningen rundt omkring i landets mange kommuner og give eleverne en undervisning af meget høj kvalitet," udtaler Dansk Svømmeunions direktør Pia Holmen.

Syddansk Universitet vil undersøge og sammenligne undervisningens kvalitet, effekt og udviklingen i børnenes svømmefærdigheder, læring, engagement og motivation. Senere i pilotprojekterne vil økonomien i svømmeundervisningen blive analyseret.

Om undersøgelsen
Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet står bag kortlægningen af skolesvømningen i landets kommuner på vegne af DIF og Dansk Svømmeunion. Kortlægningen er gennemført i perioden januar-marts 2011. 87 kommuner har svaret, hvoraf 15 kommuner har en decentral struktur som af metodemæssige årsager ikke indgår i datamaterialet. 11 kommuner har ikke svaret. Svarprocenten er på 89.

Syddansk Universitet følger ligeledes de tre pilotprojekter, som er næste fase i Projekt skolesvømning.

Loven
Kommuner kan lade svømmeundervisning indgå som en obligatorisk del af idrætsundervisningen. Trinmålet for faget idræt efter 5. klasse er, at eleverne skal have tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kende til bjærgning og livredning samt metoder til at sikre sig selv i vand. (Undervisningsministeriet).

/ Kommuner svigter skolesvømningen (Dif.dk)

Ja, du kan jo spørge regeringen, hvorfor kommunerne sparer.

Rammen for kommunerne det næste års tid er nulvækst. Det betyder, at kommunerne sparer hvor de kan for at flytte det til andre områder. Skolesvømning er et område. Det sociale område er et andet område.

Reelt set er politikerne i kommunalbestyrelserne idag bogholdere, som skal sikre den økonomiske ramme dikteret af regeringen bliver overholdt.

Samtidigt er der givet massevis af milliarder i skattelettelser & via skatttestoppet til de velhavende.

Fra 2002 & frem til 2009 har alene skattestoppet fjernet Kr. 103 Milliarder fra de offentlige budgetter. Læs mere her i / Foghs Fingeraftryk (Denmarkonline.dk)

Læg dertil skattelettelserne fra 2007 & 2009.

Samtidigt er der ved strukturreformen indbyggede ekstra omkostninger, som bevidst blev nedtonet af .... Lars Løkke Rasmussen:

Men det blev nedtonet, at stordriftsfordelene begynder at gå den anden vej ved kommunestørrelser på over 25.000 indbyggere", siger Poul Erik Mouritzen.

/ Besparelser i kommuner ved sammenlægning blev bevidst overdrevet (Denmarkonline.dk) (29. oktober 2009)

Det betyder, at flere af de store kommuner har større udgifter til de samme udgifter.

Fra at der i 2001 var en velfærdsstat har den nuværende borgerlige regering med støtte fra Dansk Folkeparti omdannet stat, regioner & kommuner som en art aktieselskab med store udbetalinger til netop deres vælgerbase i form af de enorme skattelettelser.

Ifølge de borgerlige står pengene bedst på de rige egoisters bankbog end som grundlag for en velfærdsstat.

Så når du ser besparelser i kommunerne, så husk den rigtige ansvarlige.

Nemlig regeringen støttet af et flertal i Folketinget & ikke dit lokale byråd.

Minimalstatens konturer bliver tyderligere for hver dag, der går.

Spørgsmålet er om du har tænkt dig at gøre noget ved det.

Eller er du en egoist ?