Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

EU-domstolen tilsidesætter indskrænkende eu-direktiver

DR P1 Orientering den 24. marts 2011:

EU-domstolens indflydelse har stået højt på den politiske dagsorden, siden domstolen for to uger siden afsagde dom i den såkaldte Zambrano-sag og dermed endnu en gang udvidede den kreds af personer, der skal have opholdstilladelse i Danmark efter EU-retten.

Tidligere integrationsminister, Venstres Birthe Rønn Hornbech udtalte i denne uge, at EU-domstolens afgørelser efterhånden er en trussel mod det danske velfærdssystem.

Partier fra både højre og venstre har siden fulgt trop.

Men den dom fra EU-domstolen, der har udløst hele diskussionen, er ikke baseret på EUs opholdsdirektiv. Tværtimod gør EU-domstolen i Zambrano-sagen udtrykkelig opmærksom, at de europæiske politikere, da de vedtog opholdsdirektivet, faktisk IKKE gav ret til familie-sammenføring i situationer som den, familien Zambrano er i.

Når domstolen i sagen alligevel giver opholdsret til hr. Zambrano, er det altså ikke i kraft af opholdsdirektivet, men nærmest på trods af opholdsdirektivet. Domstolen går så at sige pænt uden om direktivet - med henvisning til en helt ny fortolkning af unionsborgskabets betydning.

Derfor kan danske og andre europæiske politikere med rette være overraskede over domstolens afgørelse i denne - og i en række andre sager.

Det mener professor i EU-ret ved Aarhus Universitet, Karsten Engsig Sørensen.

Indslag med & skrevet af Jesper Tynell.

Hør indslaget her:

/ Opgør med EU-domstolen er vanskeligt (DR Online) (24. marts 2011)

EU-domstolen bestemmer det hele. Den vil ikke dele... :/

EUs ministerråd kan vedtage nok så mange eu-direktiver, men det er / Lissabon-traktaten (Denmarkonline.dk) som er retningsgivende.

Hvem sagde / Euro-pagt (Denmarkonline.dk) ?

Det må da vist være Euro-slagtning af dansk velfærd under henvisning til arbejdskraftens frie bevægelighed.

For blandt andet / Laval-dommen (Denmarkonline.dk) er ikke ændret med et eneste komma med Euro-pagten !

En EU-dom, der er med til at undergrave det danske arbejdsmarked med løndumping fra andre EU-lande inden for stort alle erhverv. Transport & landbrug som de mest udprægede.

& Euro-pagten er mig bekendt ikke engang et eu-direktiv - endnu.

Det er kun en hensigtserklæring, som de forenede ja-partier støtter.

Ved de overhovedet noget om EU ?

Lige nu er der nok 100.000 siders EU-lovgivning, som alle står over Grundloven - & Folketinget.

Danmark har ikke folkestyre.

Danmark er et styret folk - af EU.