Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Hvornår fik Anders Fogh Rasmussen besked om statsløses mistede ret til dansk statsborgerskab ?

Under den stigende udrulning af Palæstinenseres mistede ret til dansk statsborgerskab er der et spørgsmål, som jeg har gået & funderet over.

Nemlig, hvornår fik Anders Fogh Rasmussen besked om den ændrede praksis på statsløses ret til statsborgerskab i FNs konvention om begrænsning af statsløshed fra 1961 & FNs børnekonvention fra 1989 ?

Det er kommet frem at nulstillingen har stået på siden 2004, hvor udlændingeloven blev ændret:

Bertel Haarder forsømte ifølge Birthe Rønn at ændre retningslinjerne for behandlingen af statsløses ansøgninger efter en større stramning i 2004. Det var under Bertel Haarder, det første ulovlige afslag til en statsløs blev givet, selv om ministeren må have været bekendt med FN-konventionen om statsløshed.

/ Rønn leverer skyts mod Haarder (Information.dk) (3. marts 2011)

Første gang, at Anders Fogh kunne stifte bekendtskab med det var fra august 2004 til februar 2005, hvor Bertel Haarder var medlem af regeringens magtfulde koordinationsudvalg. Så Anders Fogh Rasmussen kunne allerede have vidst om ændringen i 2004.

Jeg tvivler dog på, at der på et referat fra koordinationsudvalget står, at nu fjerner via da lige statsløses ret til dansk statsborgerskab...

Se pdf med oversigt over medlemmer af koordinationsudvalget nederst eller

Via
[ft.dk]

Anden gang Anders Fogh med garanti har fået besked om den ulovlige praksis er i 2008:

Under Tamilsagen gik Justitsministeriets departementschef fri, fordi der ikke forelå noget retsgrundlag, som entydigt pålagde ham at orientere Statsministeriet om justitsminister Erik Ninn-Hansens (K) lovbrud. Men netop derfor blev reglerne efterfølgende tydeliggjort. Det forklarer professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Carsten Henrichsen.

»Man havde ikke nogen klar praksis for, hvad man skulle stille op med genstridige ministre, og man fastslog så den retsgrundsætning, at Statsministeriet skulle underrettes,« siger Carsten Henrichsen.

»Det står nu klart, at departementschefen skal rette henvendelse til sin kollega i Statsministeriet, hvis der er tale om alvorlige brud på efterlevelse af lov og gældende ret i hans ministerium, som kan tilskrives, at ministeren ikke retter sig efter klare anbefalinger fra embedsværket. Men det er i hvert enkelt tilfælde afhængig af en konkret vurdering,« siger Carsten Henrichsen.

/ Hvad vidste Statsministeriet? (Information.dk) (2. marts 2011)

Indtil videre har Information ikke fået svar på deres begæring om aktindsigt i korrespondancen imellem Integrationsministeriet & Statsministeriet.

2 anonyme embedsmænd salve i Information styrker ovenstående spekulation om en henvendelse fra departementschefen i Integrationsministeriet til Statsministeriet:

Information har talt med to kilder i ministeriet, som begge har kendskab til sagsbehandlingen af ansøgningerne fra de unge statsløse.

Og som den ene formulerer det: »Det hele kunne have været undgået, hvis ministeren i 2008 havde fulgt vores indstilling. I stedet valgte hun, at kontoret skulle fortsætte med at give afslag i strid med konventionen.«

/ Embedsmænd bryder nu tavsheden om Rønn og de statsløse | (Information.dk) (28. februar 2011)

Birthe Rønn Hornbech gav instruks om at administrere i strid med folkeretten i januar 2009:

Samstemmende, men uafhængigt af hinanden forklarer de to kilder, at Birthe Rønn Hornbech allerede i august 2008 ignorerede sine embedsmænds klare fortolkning af FN-konventionen om statsløshed samt deres indstilling om at overholde konventionen.

Ifølge kilderne gav ministeren endog sidst i januar 2009 sine embedsmænd direkte instruks om at fortsætte den konventionsstridige sagsbehandling, og samtidig valgte hun at tilbageholde en orientering til Folketinget om sagen. En orientering, der lå klar i hendes departement i januar 2009, men som Folketinget først fik oversendt et år senere.

/ Embedsmænd: Rønn gav ordre til ulovlig praksis (Information.dk) (28. februar 2011)

Anders Fogh har næsten med garanti fået besked om den ulovlige praksis.

Spørgsmålet nu er.

Hvornår ?

Et sted imellem 400 & 500 er blevet ramt af den ulovlige administration:

Mellem 400 og 500 børn, unge og voksne, der er født her i landet og har statsløse palæstinensere som forældre, kan nu søge dansk statsborgerskab. Det oplyser Integrationsministeriet til dem i et brev, skriver Politiken.

Mangeårig fejl
Knap 100 af de unge er over 21 år, og egentlig falder de uden for de særligt gunstige regler for statsløse, men de får også mulighed for statsborgerskab på grund af en mangeårig fejl i Integrationsministeriet, mens de var under 21.

/ Birthe Rønn: Pas til statsløse (DR Online) (18. februar 2011)
 

BilagStørrelse
REGERINGENS KOORDINATIONSUDVALG 2001-2009.pdf8.67 kB