Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Kafka-domstole: Højesteret tager stilling til hemmelige advokater d. 18. august 2010

Højesteret skal træffe principiel afgørelse, om tuneresen Chafras sag mod udvisning skal afgøres med hemmelige advokater eller bare med en beskikket advokat.

Der findes ikke tilsvarende sager i dansk retslitteratur, så Højesteret er virkelig på fri bane her, indledte advokat Tyge Trier sin procedure, da Højesteret i går tog fat på et enkelt hjørne af sagen om tuneseren, der er udvist af Danmark. Ifølge PET er han til fare for statens sikkerhed i forbindelse med mordplaner på karikaturtegneren Kurt Westergaard, og i 2008 lagde han navn til en hastelov kendt som tuneserloven.

Striden nu står om, hvor vidt Chafras anlagte sag mod tvangsudvisningen af ham i 2008 skal behandles efter de regler, der gjaldt, da hans sagsanlæg mod Integrationsministeriet blev indledt i januar 2009, eller om sagen skal behandles efter regler, som først blev vedtaget få måneder senere, nemlig i juli 2009, hvor Folketinget ændrede udlændingeloven bl.a. med henblik på Chafras sag.

Ifølge Tyge Trier vil det være singulær og bebyrdende lovgivning og endda med tilbagevirkende kraft, hvis Højesteret ikke ændrer afgørelsen fra landsretten.

De nye regler, som er inspireret fra Storbritannien, indebærer derimod lukkede retsmøder, hvor hverken Chafra eller Trier må være til stede. Her kan materialet om farevurderingen fra PET fremlægges, og der er udpeget en særlig advokat, som kan varetages
Chafras interesser, selv om de ikke må kommunikere sammen, i dette tilfælde advokat Henrik Steen Andersen.

/ Giver hemmelige advokater større retssikkerhed? (Information.dk) (11. august 2010)

Siger Højesteret god for hemmelige advokater vil det i realiteten føre til Kafka-domstole, hvor anklagen ikke kommer til den anklagedes kendskab.

Det vil også samtidigt sætte en stop for Grundlovens forskrift om åben retspleje:

Grundloven § 65.  Stk. 1.
I retsplejen gennemføres offentlighed og mundtlighed i videst muligt omfang.

Kilde: Grundloven af 1953 (retsinformation.dk)

Hvis Højesteret godkender tuneser-loven vil det definitivt være afslutningen på retsstaten herhjemme.

Grundloven vil så også blive reduceret til en hensigtserklæring & ikke rammen for demokratiet i Danmark.