Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Forslag til ny offentlighedslov stopper kontrollen med magten og ville ikke have afsløret Tamilsagen ! (ministerbetjeningen)

P1 Dokumentar idag:

En bred vifte af organisationer tilslutter sig nu koret af de bekymrede over en kontroversiel del af forslaget til en ny offentlighedslov. Både DI, DJØF, AC og Syddansk Universitet går i rette med Offentlighedskommissionens udspil om, at der ikke skal gives aktindsigt i dokumenter, der bruges til ministerbetjening.

Kritikken er rettet mod lovudkastets § 24, hvor kommissionen foreslår, at dokumenter, der udveksles mellem ministerium og en underliggende styrelse, ikke længere vil være omfattet af offentlighedens ret til aktindsigt.

Også Dansk Jurist og Økonom Forbund (DJØF) og Akademikernes Centralorganisation (AC), der repræsenterer en lang række af de embedsmænd, som kommissionen ønsker at beskytte, er stærkt kritiske:

- § 24 lægger op til en indskrænkning af adgangen til aktindsigt, der ikke harmonerer med samfundets behov for indblik i grundlaget for de politiske beslutningsprocesser. Med andre finder AC, at Offentlighedskommissionen i sit valg mellem de ovennævnte (og delvist modsatrettede) hensyn i for stor udstrækning har valgt at tage hensyn til ministerbetjeningen, skriver AC i sit høringssvar.

Tidligere på ugen kritiserede Dansk Journalistforbund Justitsministeriet for ikke at give aktindsigt i de høringssvar, som er sendt til ministeriet efter kommissionens betænkning blev offentliggjort i november sidste år. Siden da har P1 Dokumentar indsamlet mere end 10 høringssvar.

Lov vil forhindre afslørende historier
Af de 34 Cavlingprismodtagere vurderer i alt 22, at de ikke ville kunne have lavet deres historier, hvis ændringsforslagene til den nye offentlighedslov allerede var gennemført.

Blandt de 22 historier, som ikke ville være mulige, nævnes: Tamil-sagen, som Alex Frank Larsen fik Cavlingprisen for i 1986, og hvor alt foregik ved ministerbetjening. Endvidere Snyde-dok affæren - som indbragte Claus G. Theilgaard Cavlingprisen i 1991.

Desuden affæren omkring Justitsministeriets uvilje mod at få forsket i Blekingegadebandens røveri, som Peter Øvig Knudsen fik Cavlingprisen for i 2007. Og senest Jesper Tynell, der i en serie på 15 radioindslag afdækkede, hvordan Claus Hjort Frederiksen (V) og hans embedsmænd i en række sager handlede lovstridigt eller forbrød sig mod vanlige principper i demokratiet.

Hør det her:

Bred bekymring over ny offentlighedslov (DR online)

Genudsendes d. 3. april 2010 Kl. 10 på P1. Eller hør den online inden længe på ovenstående link.

Det er desværre ikke en aprilsnar :/

Som en flittig bruger at retten til aktindsigt er jeg også foruroliget over, at adgangen til kontrol med administrationen af love & regler indskrænkes.

Hvordan kan magtmisbrug & fejladministration forhindres, hvis der ikke er adgang til den nuværende form for aktindsigt ?

Mennesker kan begå fejl & de kan også gøre alt for at dække over dem. Derfor skal det være muligt af hensyn til retssikerheden at føre kontrol med administrationen.

Vi skal ikke have en lukket administration i et videnssamfund !

Loven om offentlighed i forvaltningen blev ændret senest i december 2009, så aktindsigt nu ikke længere gælder for ministrekalendere.

Aktindsigt i ministerkalendere (Retsfinformation.dk)

Så nu kan en minister & ægtefælle ikke længere igennem aktindsigt afsløres i ulovlig våbentransport. Denmark Online anmelder Bendt Bendtsens kone for overtrædelse af våbenloven (24. marts 2009)

Lars Løkkes bilagsrod gider de heller ikke se i pressen.

Udover de viste høringssvar på ovennævnte henvisning på P1 Dokumentars hjemmeside har Retspolitisk Forening også afgivet høringssvar:

Opbakning til Offentligheds- kommissionens mindretal (Retspolitik.dk) (17. marts 2010)

Ny offentlighedslov er ikke blevet vedtaget 1. halvår 2011

Det ovenstående forslag er ikke vedtaget her den 6. juli 2011:

Se mere på:

/ L 91  Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ft.dk)