Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Man tager fra de fattige - og giver til de fattige

936,2 millioner kroner. Så stor er den kage, som et bredt flertal i Folketinget i dag er begyndt at skære og dele ud til landets udsatte grupper.

Første del af en samlet aftale sikrede i dag 453 millioner kroner til at bekæmpe ungdomskriminalitet - heraf 140 millioner til udsatte kvarterer, hvor ungdomskriminaliteten hærger.

Men midlerne, der altså i år samlet set er over 900 millioner kroner, stammer fra overførselsindkomsterne: Ved at undlade løn- og prisfremskrivning af folkepensionen, kontanthjælpen og andre overførselsindkomster, har staten i de år satspuljen har eksisteret, akkumuleret næsten ni milliarder kroner.

De ni milliarder kroner har Folketingets partier så over de sidste 16 år så delt ud til andre udsatte grupper. Til stor forargelse for bl.a. det lille venstrefløjsparti, Enhedslisten. Enhedslisten står uden for satspuljeforliget fordi partiet er uenig med at satspuljemidlerne tages ved at nedregulere overførselsindkomsterne.

Satspuljen blev indført i 1993 ved et forlig om løn- og prisregulering af overførselsindkomster. Ifølge forliget skal alle overførselsindkomster reguleres med 0,3 procent mindre end løn- og prisudviklingen.

Så meget mister de årligt til satspuljen:

Dagpengemodtager: 7.800 kr.

Førtidspensionist: 6.228 kr.

Kontanthjælpsmodtager, forsørger: 5.904 kr.

Folkepensionist: 4.968 kr.

af: Oliver Routhe Skov

Man tager fra de fattige - og giver til de fattige (DR Online) (26. oktober 2009)

Derfor er Enhedslisten imod satspuljen.