Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Det todelte samfund - nyliberalismens vision for afvikling af velfærdsstaten

Læserbrev i Arbejderen af økonom, cand. scient. adm. Henrik Herløv Lund:

Når de offentlige ydelser er blevet for 'lousy' for dem, som kan betale for noget bedre, så vil et spørgsmål naturligvis melde sig hos de pågældende dele af befolkningen: I hvilken grad de er interesseret i fortsat at betale høje offentlige skatter til offentlige ydelser, som de alligevel mere og mere supplerer med private ordninger?

(...)
Når man så tilmed sørger for overbetaling af privathospitalerne på bekostning af de offentlige, er vi godt på vej væk fra offentlige sundhedsydelser efter behov og over mod private sundhedsydelser leveret efter betalings- og forsikringsevne.

Resultatet er da heller ikke udeblevet: 1,7 millioner danskere har i dag private sundhedsforsikringer, der giver mulighed for at springe de offentlige ventelister over og blive behandlet på private hospitaler og klinikker.

(...)
Udhulingen af den offentlige velfærd og omdefineringen af velfærdsordninger til i stigende grad at bygge på privat betaling og forsikring/opsparing sker bevidst så langsomt, at de enkelte forandringer ikke mærkes så stærkt.

(...)
At strategien for økonomisk udhuling og langsom privatisering af den offentlige velfærd har været ganske bevidst og systematisk, vidner følgende udtalelse fra VK-regeringens chefideolog, Claus Hjort Frederiksen om:

'Vi har to grundpiller: skattestop og bremsen på væksten i den offentlige sektor. Hvis stat, amter og kommuner ikke får flere penge, men økonomien fortsat vokser, vil den private sektor løbe fra den offentlige sektor.

Det tager tid, før effekten slår igennem. Men efter ti år vil den offentlige sektor kun være øget med fem procent, mens den private er blevet 20 procent større. Så opstår et nyt Danmark.'

(...)
Og sidst, men ikke mindst motiveres danskerne af regeringen for at vælge privat gennem langsom, men sikker kvalitets- og serviceforringelse af de offentlige ydelser. Suppleret med en værdi- og kulturkamp om at vende danskernes sjæle væk fra velfærdsstatens principper om lighed og solidaritet.

(...)
Fortsætter den danske udviklingsmodel af dette nyliberalistiske spor vil de offentligt finansierede og leverede velfærdsydelser til sidst endegyldigt været reduceret til et stadig gratis, men skrabet andenklasses, minimums sikkerhedsnet, hvortil kriterier og kontrol ganske givet vil blive voldsomt strammet.

Samtidig vil der definitivt være opstået et første klasses privat, 'betalings'-velfærdssystem ved siden af, privat leveret og privat finansieret. Dermed vil det danske velfærdssamfund være på vej mod et langt mere ulige, ja et todelt samfund. 

Det todelte samfund - nyliberalismens vision for velfærdsstaten? (Arbejderen.dk)

Henrik Hørlev Lund udgiver kritiske analyser, som udsendes til alle interesserede. Kontakt ham her:www.henrikherloevlund.dk

Se også Ugebrevet Mandag Morgen d. 7. september 2009:

Kort omtale her. Men artiklen er ikke online. Find den på dit bibliotek.

Det private sundhedsboom (mm.dk)

Omkring 2,5 mio. danskere mellem 18 - 75 år har en sundhedsforsikring, og 1,7 mio. har en forsikring, der giver adgang til behandling på et privathospital. Det viser en omfattende undersøgelse af private sundhedsforsikringers udbredelse. Dermed er befolkningen delt midt over i forhold til adgang til hospitalsbehandling.

Undersøgelsen er udført af forskere bl.a. professor Kjeld Møller Pedersen (Sdu.dk) fra Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet.

Sidste via
[SLs Dagny nyhedsmail af 8. september 2009]